Wykonujemy badania rezonansem także w niedziele w godzinach 8:00-18:00!
Umów wizytę w naszej klinice przy ul. Prostej 69.

Q
}
Pon. – Sob. 07.00 – 21.00

Więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Umów się na wizytę

* Wymagane pole

ul. Wałowa 3

Warszawa – Muranów

ul. Prosta 69

Warszawa – Centrum

Umów wizytę

* Wymagane pole

ul. Wałowa 3

Warszawa – Muranów

ul. Prosta 69

Warszawa – Centrum

Polityka Prywatności

Informacje ogólne

Niniejsza Polityka jest adresowana do wszystkich użytkowników (dalej: „Użytkownicy”) strony internetowej www.rexmedica.pl (dalej: „Strona” lub „Serwis”). Definicje użyte w niniejszej Polityce zostały wyjaśnione w punkcie XIII poniżej.

Współadministratorami Twoich danych osobowych są Rex Medica Janusz Piaskowski z siedzibą w Warszawie (02-034) przy ul. Wawelska 5, NIP: 522 100 17 85 i Rex Medica Sport Spółka Jawna, Piaskowski Janusz, Piaskowska Zuzanna z siedzibą w Warszawie (00-838) przy ul. Prostej 69, NIP 7010436501.

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Rex Medica Janusz Piaskowski i Rex Medica Sport Spółka Jawna, Piaskowski Janusz, Piaskowska Zuzanna możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych Panią Moniką Zygmunt – Jakuć dostępnym pod adresem e-mail: iod@rexmedica.pl oraz korespondencyjnie na adres: Rex Medica Janusz Piaskowski, ul. Wawelska 5, 02-034 Warszawa lub Rex Medica Sport Spółka Jawna, Piaskowski Janusz, Piaskowska Zuzanna, ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa.

Informujemy, że niniejsza Polityka może być zmieniana i aktualizowana, aby uwzględniać zmiany w praktykach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Współadministratorów lub zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Zachęcamy do uważnego zapoznania się z niniejszą Polityką i regularnego sprawdzania tej strony w celu weryfikacji zmian, które Współadministratorzy mogą wprowadzić zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki.

Pozyskiwanie danych osobowych Użytkowników przez Rex Medica Janusz Piaskowski oraz Rex Medica Spółka Jawna, Piaskowski Janusz, Piaskowska Zuzanna

Co do zasady większość danych podajesz nam sam. Jeżeli korzystasz z formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej www.rexmedica.pl wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu kontaktu bądź rezerwacji wizyty/badania.

Ponadto, Administrator pozyskuje Twoje dane w następujący sposób:

 • poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).
 • poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego:

a) funkcjonującego pod adresem Smarthost.pl i home.pl

 • poprzez zapisywane przez Serwis informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

Zakres przetwarzanych przez Rex Medica Janusz Piaskowski oraz Rex Medica Spółka Jawna, Piaskowski Janusz, Piaskowska Zuzanna danych osobowych Użytkowników

Jeżeli korzystasz z formularza kontaktowego bądź rezerwacji dostępnej na naszej stronie internetowej, w pierwszej kolejności potrzebujemy otrzymać Twoje imię i nazwisko, adres e-mail, wybór tematu/badania/rezerwacji oraz treść wiadomości. Dane w tym zakresie są nam niezbędne, aby odpowiedzieć na Twoje pytanie bądź zarezerwować wybraną przez Ciebie konsultację czy badanie. Fakultatywnie możesz nam również podać swój numer telefonu w celu realizacji kontaktu.

Cel przetwarzania danych osobowych

Poniżej przedstawiamy cele, w jakich przetwarzane są Twoje dane osobowe:

 • Ustalenie Twojej tożsamości przed udzieleniem świadczenia, w szczególności poprzez dokonanie rezerwacji konsultacji bądź badania, a także weryfikacji danych podczas umawiania wizyty na odległość – art. 6 ust. 1 lit c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 25 pkt 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia MZ;
 • Kontaktowanie się z Tobą pod podanym przez Ciebie numerem telefonu i/lub adresem e-mail w celu potwierdzenia rezerwacji, odwołania terminu konsultacji lekarskiej, a także przypomnienia o zarezerwowanej konsultacji bądź badaniu oraz poinformowania o konieczności przygotowania się do umówionego badania, czy poinformowania Cię o możliwości odbioru wyniku badań – art. 6 ust. 1 lit. b, f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Współadministratorów w postaci opieki okołoobsługowej nad pacjentem.

Informacje dotyczące profilowania

Rex Medica Janusz Piaskowski oraz Rex Medica Spółka Jawna, Piaskowski Janusz, Piaskowska Zuzanna, w oparciu o Twoje dane osobowe nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, nie stosuje również profilowania.

Odbiorcy danych osobowych

Jako podmiot leczniczy dbamy o poufność Twoich danych. Z uwagi na konieczność zapewnienia nam odpowiedniej organizacji np. w zakresie infrastruktury informatycznej czy bieżących sprawach dotyczących naszej działalności, jako przedsiębiorcy, jak również realizacji Twoich praw jako pacjenta, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

 1. dostawcom usług zaopatrujących Rex Medica Janusz Piaskowski i Rex Medica Spółka Jawna, Piaskowski Janusz, Piaskowska Zuzanna w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz zarządzanie organizacją (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych);
 2. dostawcom usług wspierających Rex Medica Janusz Piaskowski i Rex Medica Spółka Jawna, Piaskowski Janusz, Piaskowska Zuzanna w obszarze marketingowym (agencje reklamowe, firmy realizujące wysyłkę sms oraz e-mail, call center);
 3. dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających Rex Medica Janusz Piaskowski i Rex Medica Spółka Jawna, Piaskowski Janusz, Piaskowska Zuzanna w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym, firmom księgowym);
 4. podmiotom świadczącym na rzecz Rex Medica Janusz Piaskowski i Rex Medica Spółka Jawna, Piaskowski Janusz, Piaskowska Zuzanna usługi w zakresie wsparcia informatycznego, w tym obsługującym serwery, z których korzysta Rex Medica Janusz Piaskowski oraz Rex Medica Spółka Jawna, Piaskowski Janusz, Piaskowska Zuzanna.

Niezależnie od powyższego, Strona www.rexmedica.pl może używać wtyczek lub treści prezentowanych przez podmioty trzecie. Jeżeli zdecydujesz się nich skorzystać, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom trzecim lub platformom społecznościowym. Jako Współadministratorzy rekomendujemy zapoznanie się z polityką prywatności podmiotu trzeciego przed skorzystaniem z jego wtyczek lub treści.

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej. Zapewniamy, że w takim przypadku przekazywanie danych odbywać się będzie w oparciu o stosowną umowę pomiędzy Rex Medica Janusz Piaskowski lub Rex Medica Spółka Jawna, Piaskowski Janusz, Piaskowska Zuzanna, a tym podmiotem, zawierającą standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską.

Czas przetwarzania danych osobowych

Jeżeli zarezerwowałaś/eś wizytę za pomocą naszej Strony i jesteś naszym pacjentem, a więc byliśmy zobligowani do utworzenia Twojej dokumentacji medycznej, wówczas mamy obowiązek przechowywania jej przez co najmniej okres 20 lat od dnia dokonania w niej ostatniego wpisu.
Z zastrzeżeniem tego terminu, jeżeli dane były przez nas przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach windykacyjnych) przetwarzamy dane w tym celu przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego.

Z zastrzeżeniem tego terminu, jeżeli dane były przez nas przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach windykacyjnych) przetwarzamy dane w tym celu przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego.

Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez okres 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Po upływie wyżej wymienionych okresów Twoje dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.

Fakultatywność podania danych osobowych

Korzystanie z usług Rex Medica Janusz Piaskowski lub Rex Medica Spółka Jawna, Piaskowski Janusz, Piaskowska Zuzanna jest w pełni dobrowolne, jednakże jako podmioty lecznicze jesteśmy zobowiązani do prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa, w tym do oznaczenia tożsamości pacjenta z wykorzystaniem jego danych osobowych. W takim przypadku niepodanie danych może skutkować odmową rezerwacji wizyty czy udzielenia świadczenia zdrowotnego. Również ze względów rachunkowych czy podatkowych posiadamy obowiązek prawny przetwarzania Twoich danych, bowiem brak ich podania może skutkować np. niemożnością wystawienia faktury czy imiennego rachunku na Twoją rzecz.

Jeżeli podajesz nam swój numer telefonu czy adres e-mail, odbywa się to na zasadzie dobrowolności – ich niepodanie nie będzie skutkowało odmową udzielenia świadczenia zdrowotnego, lecz nie otrzymasz od nas potwierdzenia wizyty, a także nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować w celu ustalenia szczegółów dot. badania (np. zaleceń) lub przekazania innych informacji niezbędnych do odbycia wizyty lub badania.

Wyrażenie zgody marketingowej również odbywa się na zasadzie dobrowolności. Oznacza to, że odmowa ich udzielenia nie uniemożliwia skorzystania z usług Rex Medica Janusz Piaskowski oraz Rex Medica Spółka Jawna, Piaskowski Janusz, Piaskowska Zuzanna. W każdym czasie masz prawo do odwołania wyrażonej przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych w celach marketingowych. Wystarczy, że cofnięcie zgody wyślesz na adres Inspektora Danych Osobowych: iod@rexmedica.pl lub odwiedzisz nas w naszych placówkach i złożysz odpowiednie oświadczenie.

Prawa Użytkownika

Będąc użytkownikiem www.rexmedica.pl przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem przez Współadministratorów Twoich danych osobowych:

 1. Prawo do sprzeciwu – art. 21 RODO

Jako Użytkownik w dowolnym momencie masz prawo wnieść sprzeciw wobec wykorzystania danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli Rex Medica Janusz Piaskowski lub Rex Medica Spółka Jawna, Piaskowski Janusz, Piaskowska Zuzanna przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub w przypadku profilowania, a także marketingu bezpośredniego.

 1. Prawo dostępu do danych – art. 15 RODO

Jako Użytkownik masz prawo do uzyskania od Współadministratorów potwierdzenia, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe. Żeby przekazać potwierdzenie właściwej osobie i nie naruszyć tym samym praw innych osób, upoważniony pracownik Rex Medica Janusz Piaskowski lub Rex Medica Spółka Jawna, Piaskowski Janusz, Piaskowska Zuzanna może prosić Cię o przekazanie dodatkowych informacji w celu potwierdzenia tożsamości.

Wykonując to prawo, możesz:

 • uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
 • uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza EOG. Ponadto, możesz uzyskać kopię danych osobowych, jakie są przetwarzane przez Administratora.
 1. Prawo do poprawiania danych osobowych – art. 16 RODO

Jako Użytkownik masz prawo w dowolnym momencie poprawić swoje dane osobowe, jeżeli dane osobowe przetwarzane przez Współadministratorów są nieprawidłowe. Masz również prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia dotyczących tych danych.

 1. Prawo do bycia zapomnianym – art. 17 RODO.

Jako Użytkownik masz prawo do żądania usunięcia części lub całości swoich danych osobowych. Taka sytuacja może mieć miejsce w przypadku:

 • cofnięcia zgody na przetwarzania danych osobowych,
 • gdy dane osobowe stały się zbędne dla celów, w jakich Współadministratorzy przetwarzali te dane osobowe,
 • wniesienia sprzeciwu zgodnego z art. 21 RODO w sytuacji, gdy Współadministratorzy nie dysponują inną podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych,
 • sytuacji, gdy Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
 • sytuacji, gdy Twoje dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego prawem Unii Europejskiej lub prawej krajowym.

Pomimo wykonania prawa do bycia zapomnianym, Współadministratorzy mogą w dalszym ciągu przetwarzać wszystkie lub część Twoich danych osobowych z uwagi m.in. na obowiązki prawne ciążące na Współadministratorach (np. obowiązki podatkowe) lub z uwagi na obronę lub dochodzenie ewentualnych roszczeń.

 1. Prawo do ograniczenia przetwarzania – art. 18 RODO.

Jako Użytkownik, zgodnie z art. 18 ROO, masz prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Prawo to oznacza, że możesz zażądać, aby Twoje dane osobowe nie były przetwarzane do czasu rozpatrzenia zgłoszonego przez Ciebie żądania. W takiej sytuacji nie będziesz miał dostępu do takich funkcjonalności www.rexmedica.pl, które mogłoby łączyć się z wykorzystaniem Twoich danych osobowych (np. zarezerwowanie wizyty lub badania).

Prawo to możesz wykonać w następujących sytuacjach:

 • gdy kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas Współadministratorzy ograniczą ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych osobowych, jednak nie dłuższy niż 14 dni,
 • gdy uważasz, że przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych zażądałaś/eś ograniczenia ich wykorzystania;
 • gdy Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane, ale są one potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • gdy wniesiesz sprzeciw wobec wykorzystania danych osobowych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy ochrona interesów, praw i wolności użytkownika przeważa nad interesami, które realizują Współadministratorzy, przetwarzając dane osobowe użytkownika.
 1. Prawo do przenoszenia danych – art. 20 RODO.

Jako Użytkownik, zgodnie z art. 20 RODO, masz prawo do przenoszenia dotyczących Cię danych osobowych. Prawo do przenoszenia danych oznacza, że możesz otrzymać, w ustrukturyzowanym formacie, dane osobowe, które dostarczyli Współadministratorzy. Dane te możesz przesłać dowolnemu podmiotowi. Możesz również wnioskować, żeby Współadministratorzy przesłali te dane innemu, wskazanemu przez Ciebie, administratorowi, o ile będzie to technicznie możliwe i będzie to wynikało z wyrażonego przez Ciebie żądania.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych Panią Moniką Zygmunt – Jakuć na adres e-maila: iod@rexmedica.pl.

Prawo wniesienia skargi do organu

Jako Użytkownikowi, przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Informacja o zabezpieczeniach

Informujemy, że Współadministratorzy dokładają wszelkich starań, aby przetwarzane przez Rex Medica Janusz Piaskowski oraz Rex Medica Spółka Jawna, Piaskowski Janusz, Piaskowska Zuzanna, Twoje dane osobowe były bezpieczne. W tym celu stosujemy rozwiązania techniczne i organizacyjne, które mają za zadanie zabezpieczenie Twoich danych osobowych.

Tymi środkami są w szczególności:

 • regularne testowanie infrastruktury informatycznej pod kątem bezpieczeństwa,
 • dopuszczanie do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających stosowne upoważnienia oraz podmiotów, z którymi Współadministratorzy zawarli umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych,
 • kontrolowanie dostępu do danych w ramach Rex Medica Janusz Piaskowski i Rex Medica Spółka Jawna, Piaskowski Janusz, Piaskowska Zuzanna,
 • metody kryptograficzne.

Definicje i skróty

 • Współadministratorzy – Rex Medica Janusz Piaskowski z siedzibą z Warszawie (02-034) przy ul. Wawelskiej 5, NIP: 522 100 17 85, Rex Medica Spółka Jawna, Piaskowski Janusz, Piaskowska Zuzanna z siedzibą w Warszawie (00-838) przy ul. Prostej 69.
 • Dane osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
 • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
 • Rozporządzenie MZ – Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania;
 • Ustawa o prawach pacjenta – ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Umów się na badanie

* Wymagane pole